Komisja Mienia i Infrastruktury 2009-09-23

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
23 września  2009 r. (środa)  o godz. 14.30 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu  uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia kwoty wydatków
  w 2010 r. na zadania zgłaszane do dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego współfinansowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 258/XXVI/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego zmienionej uchwałą Nr 300XXIX/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 czerwca 2009 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz określenie zasad ich sprzedaży.
 7. Informacja o zniszczeniach w infrastrukturze drogowej na skutek powodzi w czerwcu i sierpniu 2009 roku.
 8. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku.
 9. Analiza wykonania prac remontowych w placówkach oświatowych.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Protokoły z komisji

data publikacji: 2009-09-17 | 10:28