Komisja Mienia i Infrastruktury 2009-11-04

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
4 listopada  2009 r. (środa)  o godz. 14.30 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33,Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Ocena przygotowania do zimowego utrzymania dróg.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego.
  5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –
    Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

       

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2009-11-04 | 14:08