Komisja Mienia i Infrastruktury 2009-12-16

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2009 r. (środa) o godz. 14.30 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.


Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Analiza wykonania prac remontowych na drogach w  2009 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2010 r.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Protokoły z komisji

       

data publikacji: 2009-12-14 | 10:53