Komisja Mienia i Infrastruktury 2010-01-20

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
20 stycznia 2010 r. (środa)  o godz. 14.30 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2009 rok.
  4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Protokoły z komisji

        

data publikacji: 2010-01-15 | 13:42