Komisja Mienia i Infrastruktury 2010-08-27

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
27 sierpnia 2010 r. (piątek)  o godz. 11.50 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.Informacja na temat wykonania prac remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych projektowaną „Obwodnicę zachodnią Nowego Sącza”.
6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.
             

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2010-08-26 | 15:29