Komisja Mienia i Infrastruktury 2010-10-13

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia  i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
13 października 2010 r.(środa) o godz. 14.30 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.Analiza wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 r.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany celu darowizny nieruchomości położonej w Klęczanach gm. Chełmiec oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 147/2 zabudowana budynkiem dawnego ośrodka zdrowia.
5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły z komisji


data publikacji: 2010-10-13 | 11:23