Komisja Mienia i Infrastruktury 2007-01-31

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury  Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2007 r. (środa ) o godz. 14.30 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie Uchwały  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Omówienie zasad pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  4. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2007r.
  5. Analiza projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok.
  6. Analiza mienia Powiatu Nowosądeckiego.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń budynku internatu położonego w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 19
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 12:32