Komisja Mienia i Infrastruktury 2007-03-28

Uprzejmie informuję, iż posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego odbędzie się w dniu 28 marca 2007 r. o godz. 14.30 sala konferencyjna (207) – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 12:33