Komisja Mienia i Infrastruktury 2007-04-13

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 13  kwietnia  200 7 r. ( środa )  o godz. 15.00 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ocena stanu technicznego dróg i mostów powiatowych, opracowanie planu prac na drogach na lata 2008 – 2010.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

Józef ŚWIGUT 


Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Nr 142, poz.  1592 z późn. zm.).

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-25 | 14:36