Komisja Mienia i Infrastruktury 2007-05-23

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury  Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2007 r.( środa ) o godz. 14.30 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja nt. przetargów dotyczących infrastruktury drogowej powiatu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaży
  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Marcinkowicach gm. Chełmiec, stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaży
  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Marcinkowicach gm. Chełmiec, stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie  uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Krynicy Zdroju, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego oraz ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 12:35