Komisja Mienia i Infrastruktury 2007-08-31

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia  i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2007 r. ( piątek ) o godz. 11.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

 

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Krynicy Zdroju, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego oraz ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 12:36