Komisja Mienia i Infrastruktury 2007-09-19

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 19 września  2007 r. ( środa) o godz. 14.30 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja nt. złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z UE.
  3. Analiza wykonania planów inwestycyjnych w placówkach oświatowych.
  4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
  5. Informacja nt. wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 12:31