Komisja Mienia i Infrastruktury 2007-10-26

Uprzejmie informuję, iż posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego odbędzie się w dniu 26 października 2007 r. ( piątek)  o godz. 10.00 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Obrad (208)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Krynicy -Zdroju, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego oraz ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 12:37