Komisja Mienia i Infrastruktury 2007-11-28

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia  i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 28  listopada 2007 r. ( środa ) o godz. 15.00 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33,
Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie informacji Powiatowego Zarządu Dróg nt. przygotowań do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg powiatowych.
  3. Analiza informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego
    na 2008  rok.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 12:38