Komisja Mienia i Infrastruktury 2007-12-06

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia  i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 06  grudnia  2007 r. ( czwartek)  o godz. 16.00 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33,
Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego   na 2008  rok.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 12:39