Komisja Mienia i Infrastruktury 2008-02-20

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 20 lutego 2008 r. (środa) o godz. 14.30
Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33,
Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie programów zamierzeń inwestycyjnych na lata 2008-2010 w zakresie: powiatowej infrastruktury drogowej, inwestycji oświatowych oraz inwestycji w ochronie zdrowia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji z Powiatem Limanowskim inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 3, stanowiącego własność Powiatu Nowosądeckiego.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym cz. działki nr 161/13 położonej w Marcinkowicach, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Krynicy-Zdroju, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego oraz ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 12:42