Komisja Mienia i Infrastruktury 2008-03-26

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 26 marca 2008 r. ( środa ) o godz. 14.30
Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33,  Sala Obrad (208)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XVIII/2000 Rady Powiatu w Nowym Sączu z dnia 28 kwietnia 2000r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego.
  3. Ocena wykonania budżetu za 2007 r. w zakresie infrastruktury drogowej.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem
Przewodniczący
Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

Józef ŚWIGUT

Protokoły komisji

 

data publikacji: 2008-04-16 | 12:40