Komisja Mienia i Infrastruktury 2008-08-27

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 27 sierpnia 2008 r. ( środa ) o godz. 14.30, Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala konferencyjna (207)- I piętro.


Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

2. Analiza prac remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym.

3. Informacja nt. projektów finansowanych ze środków zewnętrznych za okres od 01. stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 w zakresie infrastruktury powiatu.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-08-25 | 10:26