Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2007-07-23

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 23 lipca 2007 r. (poniedziałek) godz. 8.30 Posiedzenie Komisji na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego (p. 207) Wspólny wyjazd spod siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu o godz. 930 z ul. Konarskiego


Proponowany porządek posiedzenia:

godz. 8.30:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2004 – 2011”.

godz. 10.00:

  1. Informacja nt. podejmowanych działań na rzecz odnowy parku w Nawojowej. Ocena zagrożenia bezpieczeństwa związanego z osuwającym się murem. /Nawojowa 1/
  2. Zapoznanie się z postępem robót przy usuwaniu szkód powodziowych na potoku Lipniczanka w m. Niecew i Lipnica Wielka, gm. Korzenna oraz trzech lewobrzeżnych dopływów Lipniczanki, wykonanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu.
  3. Zwiedzanie Rezerwatu „Diable Skały” w Bukowcu.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 13:59