Komisja Budżetowa 2008-03-26

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 26 marca 2008 r. (środa) o godz. 13.00
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33,
Sala Obrad ( 208) - I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok .
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do Projektu "Wdrażanie usprawnień zarządczych w starostwach powiatowych Małopolski" i zapewnienia współfinansowania na jego realizację w latach 2008-2010.
    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-15 | 17:11