Komisja Edukacji i Sportu 2009-01-19

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
19 stycznia 2009 r.(poniedziałek)o godz. 15:00 Sala Konferencyjna (p. 207) – I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji w 2008 roku.
  4. Przygotowanie i przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2009 rok.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2009-01-19 | 14:54