Komisja Edukacji i Sportu 2009-12-03

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
12 marca 2009 r.(czwartek) o godz. 11:15 Gabinet Wicestarosty (p. 213) – I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33.


Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji pn.” Budowa hali sportowej w Łącku”.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.
     

 

 

Protokoły z komisji
 

data publikacji: 2009-03-12 | 14:51