Komisja Edukacji i Sportu 2009-04-15

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 15 kwietnia  2009 r. (środa) o godz. 12:00 Sala Obrad (p. 208) – I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Analiza kosztów utrzymania szkół w 2008 roku.
  4. Zapoznanie się z realizacją programów współpracy międzynarodowej w placówkach oświatowych.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały Nr226/XXI/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2008 r. sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu “ Stypendia dla najzdolniejszych” dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym w ramach ZPORR.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2009-04-08 | 11:29