Komisja Edukacji i Sportu 2009-10-13

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
13 października  2009 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (p.207)


Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3.Analiza wyników badań dzieci z dysfunkcjami wykonanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
a.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grybowie,
b.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krynicy Zdroju,
c.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu,
d.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu.
4.Opiniowanie wniosków w ramach przyznawanych Nagród Starosty w dziedzinie sportu szkolnego.
5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.Zamknięcie obrad.

Protokoły z komisji


data publikacji: 2009-10-12 | 14:13