Komisja Edukacji i Sportu 2009-11-02

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 02 listopada  2009 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (p.207)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  4. Efekty kształcenia w świetle wyników maturalnych i egzaminów zawodowych.
  5. Informacja nt. kontroli przeprowadzonych w placówkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2009-10-26 | 09:54