Komisja Edukacji i Sportu 2010-02-19

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 19 lutego  2010 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (p. 207)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

3.Analiza projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

4.Analiza  projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym funkcjonującym na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2010-02-19 | 10:46