Komisja Edukacji i Sportu 2010-05-17

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
17 maja br. (poniedziałek) godz. 12:00 sala konferencyjna (p. 207), I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3.Informacja na temat realizowanych projektów oświatowych.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały o zasadach udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad przyznawania obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.
6.Zapoznanie się z realizacją programów współpracy międzynarodowej.
7.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.

Protokoły z komisji


data publikacji: 2010-05-13 | 12:10