Komisja Edukacji i Sportu 2010-06-21

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
21 czerwca br. (poniedziałek) godz. 14:00 pokój radnych (p. 221), I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji – informacja oraz ocena stanu przygotowań.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 391/XXXIX/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2010-06-14 | 10:33