Komisja Skarg, Wniosków, Petycji

Przewodniczący Komisji:
Joanna Szewczyk -Kubacka 

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Piotr Ogorzałek

Skład Komisji:
Emil Bodziony
Krzysztof Bodziony
Antoni Poręba


Do zadań Komisji Skarg, Wniosków, Petycji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowaniekontroli nad wykonywaniem uchwał rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W zakresie swojej działalności rozpatruje skargi na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli. Współpracuje z właściwymi komisjami Rady Powiatu w rozpatrywaniu skarg na działalność Zarządu Powiatu, Starosty oraz kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz w rozpatrywaniu i załatwianiu wniosków, a także w przygotowaniu stanowiska Rady Powiatu w sprawach skarg i wniosków. 

VI Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-21 | 10:05
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-11 | 13:03