Komisja Statutowa

Przewodniczący Komisji:
Przemysław Gajowski

Z-ca Przewodniczącego Komisji:


Skład Komisji:
Edward Ciągło
Franciszek Kantor
Stanisław Sułkowski 
Tadeusz Zaremba

Do zadań Komisji Statutowej należy opiniowanie zmian Statutu Powiatu Nowosądeckiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego. Komisja sprawuje także nadzór nad poziomem legislacyjnym podejmowanych przez Radę Powiatu uchwał.

VI Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
 III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

data publikacji: 2014-12-18 | 19:23
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-28 | 12:35