Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2007-06-08 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2007-06-08

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 08 czerwca 2007 r. (piątek) o godz. 830 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Przyjęcie informacji nt. działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nawojowej.
  4. Informacja o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nawojowej. 
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 13:58