Andrzej Gancarz

Andrzej Gancarz

Andrzej GANCARZ

Rok urodzenia: 1964
Wykształcenie: wyższe
Gmina: Muszyna
Zawód i miejsce pracy: nauczyciel, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
W latach 1998-2002 Radny Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Przewodniczący Komisji Budżetowej. 
W latach 2002-2006 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 
W latach 2002-2008 Radny Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, w której pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RPN, Członka Komisji Edukacji RPN, Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN. Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Małopolska Organizacja Turystyczna”. Delegat Powiatu Nowosądeckiego do Związku Euroregion „Tatry”. 
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej RPN, Członka Komisji Edukacji RPN oraz Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej.
Podczas V kadencji RPN Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Przewodniczącego Komisji Edukacji, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej, a także Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk. Jest również przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia "Małopolska Organizacja Turystyczna" oraz przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –  Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.

Inna działalność: 
Od 1994 - organizator wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej wymiany młodzieży. 
Od 1999 roku stała współpraca z Evust-Barlach Gimnazjum z Unny.
Od 2004 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klucz Muszyński”.
Od 2005 roku stała współpraca partnerska z Gimnazjum Leonarda Stockela z Bardejowa.
Hobby: sport, siatkówka, historia

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:51
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03 | 12:11