Antoni Poręba

Antoni Poręba

Antoni PORĘBA

Rok urodzenia: 1949
Wykształcenie: średnie techniczne
Gmina: Grybów
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
Były Prezes Klubu „Kolejarz” Stróże, samorządowiec:

  • w latach 1994-2010 Radny Rady Gminy Grybów,
  • w latach 1994-1998 Przewodniczący Komisji Sportu,
  • w latach1998-2010 Przewodniczący Rady Gminy Grybów.

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, podczas której pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Radny Powiatu Nowosądeckiego V Kadencji, podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk oraz Członka Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Podczas V kadencji RPN Członek Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Przewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury, Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk, Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Członka Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeniy dla Ziemi Sądeckiej”. 
Od grudnia 2019  przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

Inna działalność:
Działacz sportowy, społecznik, człowiek NSZZ „Solidarność”. Od 1980 roku – przewodniczący NSZZ „S” Węzła PKP Stróże (od września 1980 – 13 grudnia 1981r.). Inicjator i wykonawca wielu prac służących lokalnej społeczności. Polityk, członek Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” w Powiecie Nowosądeckim.
Rodzina: żonaty, troje dorosłych dzieci
Hobby: sport, rekreacja, bieganie

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:52
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-14 | 15:19