Edward Ciągło

Edward CIĄGŁO

Rok urodzenia: 1953
Wykształcenie: wyższe
Zawód i miejsce pracy: fizyk, nauczyciel-emeryt
Gmina: Stary Sącz
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
W latach 1990 - 1994 Radny Miasta i Gminy Stary Sącz i delegat do Sejmiku Województwa Nowosądeckiego. 
W latach 2002 - 2005 Radny Województwa Małopolskiego i delegat do Związku Województw RP.
W latach 2005 - 2007 Poseł na Sejm RP.
W latach 1990 - 1994 Przewodniczący Zespołu ds. informatyzacji Sejmiku Województwa Nowosądeckiego.
W latach 2002 - 2005 Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, podczas której pełnił funkcje: Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego, Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury RPN oraz Członka Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN.
Od listopada 2018 roku Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje ponadto następujące funkcje: Członka Komisji Budżetowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej, Członka Komisji Statutowej oraz Członka komisji Zdrowia i Uzdrowisk. Jest również Członkiem Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
Hobby: informatyka, polityka

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03 | 12:09