Emil Bodziony

Emil BODZIONY

Rok urodzenia: 1949
Wykształcenie: wyższe, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Gmina: Krynica-Zdrój
Zawód: nauczyciel - emeryt
Działalność samorządowa: Radny Rady Gminy Krynica-Zdrój, Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego I kadencji, Delegat Gminy do Sejmiku  Samorządowego Województwa Nowosądeckiego.
W latach 2002 – 2010 Burmistrz Krynicy-Zdroju.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji pełni następujące funkcje: Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk, Sekretarza Komisji Rewizyjnej, Członka Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-01-03 | 11:31
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-18 | 09:30