Joanna Stawiarska

Joanna Stawiarska

Joanna STAWIARSKA

Rok urodzenia: 1962
Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych
1976-1980 Liceum ekonomiczne w Nowym Sączu, specjalność „Finanse i rachunkowość” – dyplom technika ekonomisty, 1982- 1985 Międzynarodowe Studium Pedagogiczne przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie - świadectwo ukończenia studium pedagogicznego, 1980 – 1985 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek „Cybernetyka ekonomiczna i informatyka” specjalność: „Rachunkowość i przetwarzanie danych”, Świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 2344/97 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa złożenia egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
Gmina: Chełmiec
Zawód i miejsce pracy: księgowa, wykładowca, właścicielka biura rachunkowego
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
985-1998: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, katedra rachunkowości finansowej- asystent, nauczyciel akademicki.
VII/1991: Middlesbrough Wielka Brytania Tesside Polytechnic Business School , praktykant, udział w cyklu szkoleń “The Krakow Consortium Project Team”.
1993-1994 (I kwarta): WSB-NLU w Nowym Sączu, wykładowca rachunkowości.
1999-2002: Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig - Katowice S.A., Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej.
VII/2003-XII/2008: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, konsultant PK (punkt konsultacyjno- doradczy ds. Unii Europejskiej).
XI/2003, II/2004: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Samodzielny wykładowca, szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, biorących udział w programie PAOW.
XI/2007-VII/2008: Elektrociepłownia Tychy SA, członek rady nadzorczej.
X/2009-II/2010: WSB-NLU w Nowym Sączu, wykładowca rachunkowości zarządczej.
1991 do nadal: Biuro Rachunkowe, właścicielka, główna księgowa, samodzielny wykładowca w ośrodku szkoleniowym.
Radna V kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, podczas której pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN Członka Komisji Budżetowej RPN, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury RPN. Podczas V kadencji RPN. Członek Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Wiceprzewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Członka Komisji Budżetowej oraz Członka Komisji Mienia i Infrastruktury. Jest również przedstawicielem RPN do Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
Inna działalność:
Nauczycielka akademicka, autorka kilku opracowań z zakresu rachunkowości i finansów, wykładowczyni ośrodka szkoleniowego na zawodowych kursach z zakresu rachunkowości, księgowa, przedsiębiorca – właścicielka biura rachunkowo-konsultingowego.
Zwolenniczka prostoty, rozsądku i logiki – często bezskutecznie poszukująca tych cech zarówno w naszych realiach gospodarczych jak i w kontaktach międzyludzkich. Zdecydowana przeciwniczka pychy i arogancji oraz jałowych dysput i pozorów działania.
Rodzina: mąż Bernard jest Wójtem Gminy Chełmiec, 3 córki, w tym 2 studentki: Ania (architektura) i Marysia (lotnictwo) oraz Wandzia uczennica
Hobby: brydż, literatura, film, polityka

 

 

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:52
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03 | 12:20