Joanna Szewczyk - Kubacka

Joanna SZEWCZYK - KUBACKA

Rok urodzenia: 1982
Wykształcenie: wyższe, magister nauk prawnych
Gmina: Podegrodzie
Zawód: Prawnik
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:

 • lipiec, wrzesień 2005 rok: praktyka w Kancelarii Prawnej mgr Ewy Potoczek w Nowym Sączu;
 • sierpień 2005 rok: praktyka w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Nowym Sączu;
 • lata 2003 – 2008: współpraca z Zarządem Region Małopolska Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego (pomoc prawna – wolontariat);
 • lata 2006 - 2007: staż - dziekanat prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub. oraz organizacja spotkań z pracownikami naukowymi w ramach programu Rozwój Naukowy;
 • lata 2007 – 2008: ARKA sp. c. N. Kolasińska, B. Kostykiewicz, Szkoła Języka Angielskiego COM w Tomaszowie Lub.- lektor języka angielskiego (grupy dziecięce)/ pracownik biurowy;
 • lata 2007 – 2011: KUL w Lublinie - prowadzenie konwersatorium z podstaw prawa oświatowego na studiach podyplomowych z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej;
 • lata 2008- 2010: Sekretarz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Lublin;
 • od 2009 roku Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k. w Lublinie – konsultant z dziedziny prawa oświatowego);lata 2010- 2013: asystent prawny w Kancelarii Prawnej mgr Ewy Potoczek w Nowym Sączu,
 • 2011 rok: Przewodnicząca Komitetu Społecznego p-ko budowie wytwórni mas bitumicznych w Podegrodziu – społecznie; 
 • wrzesień 2014 rok: Zarząd Współwłaścicieli Sprawujących Zarząd Nieruchomością Wspólną we wsi Podegrodzie – obsługa prawna;
 • lata 2016 – 2017: Kancelarie Adwokackie, ul. Hoffmanowej 5, 33-300 Nowy Sącz - praktyki zawodowe; 
 • lata 2016-2017: doraźne konsultacje prawne – Prywatny Żłobek Baby College, Kraków;
 • 2017 rok: obsługa prawna KUBATECH, Kraków.

Od 2017 sekretarz międzygminnego koła PiS Podegrodzie-Łącko (w tym przewodnicząca grupy programowej ds. programu wyborczego Wybory Samorządowe 2018).
Od 26 października 2018 roku sekretarz Klubu Radnych PiS przy Radzie Powiatu Nowosądeckiego.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji pełni następujące funkcje: Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członka Komisji Budżetowej, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej. Jest również Członkiem Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”.
Rodzina: szczęśliwa mężatka i matka dwójki dzieci (3,5-letnia córka oraz 23-letni syn niepełnosprawny intelektualnie)
Hobby: majsterkowanie, gotowanie i pieczenie

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:51
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-04 | 14:21