Józef Świgut

Józef Świgut

Józef ŚWIGUT

Rok urodzenia: 1956
Wykształcenie: wyższe
Gmina: Kamionka Wielka
Zawód i miejsce pracy: nauczyciel-emeryt
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
W latach 1990-1994 Radny i Członek Zarządu Gminy Kamionka Wielka. W latach 2002-2006 Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego II kadencji, w której pełnił dwie funkcje - Członka Komisji Mienia i Infrastruktury RPN oraz Członka Komisji Oświaty RPN.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego III kadencji. Sprawował wtedy funkcje: Przewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, Członka Komisji Budżetowej RPN oraz Członka Komisji Rewizyjnej RPN.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, w której wykonywał obowiązki Członka Komisji Rewizyjnej RPN, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury RPN oraz Członka Rady Społecznej Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
Radny Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełnił następujące funkcje: Wiceprzewodniczącego RPN, Członka Komisji Polityki Społecznej RPN, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, Członka Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. przedstawiciela Powiatu Nowosądeckiego do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury RPN oraz Członka Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN. Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
Hobby: sport, turystyka, technika

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:51
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03 | 12:12