Krzysztof Bodziony

Krzysztof Bodziony

Krzysztof BODZIONY

Rok urodzenia: 1966
Wykształcenie: średnie
Zawód i miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu
Gmina: Podegrodzie
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa: 
W latach 1994-1998 Radny Gminy Podegrodzie. 
W latach 1998 - 2002 Radny Powiatu Nowosądeckiego I kadencji. 
Radny Powiatu Nowosądeckiego III kadencji, podczas której pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego  Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, Członka Komisji Edukacji i Sportu RPN oraz Członka Komisji Promocji Powiatu 
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi RPN.
Radny Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, w której pełnił funkcje, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Polityki Społecznej RPN, członka Komisji Mienia i Infrastruktury RPN oraz  Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Radny Powiatu Nowosądeckiego. 
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury oraz Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN.
Obecnie Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, Członek Komisji Mienia i Infrastruktury RPN oraz Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN. Jest również Członkiem Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”.
Hobby: sport, turystyka, wędkarstwo, kultura ludowa

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:51
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-04 | 14:22