Marek Pławiak

 

Marek PŁAWIAK

Rok urodzenia: 1963
Wykształcenie: wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z informatyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uzyskał także II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu zarządzania i organizacji oświaty. Był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli. 
Gmina: Łososina Dolna
Zawód: nauczyciel dyplomowany
Aktualny status zawodowy: Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa: 
Od 1991 roku pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Żbikowicach. Był Radnym I Kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego i pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty. W okresie od 1994 roku do 2000 roku był członkiem Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. W latach 2000-2002 członek Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu – funkcję tę pełnił ponownie od 2016 roku. Społeczny Doradca ds. Edukacji i Wychowania oraz Samorządu Terytorialnego przy Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego (lata 2006-2010). W latach 2014-2018 roku Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz Członek Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRzST.  Delegat na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich oraz Wiceprzewodniczący konwentu PWSZ w Nowym Sączu. Starosta Nowosądecki w latach 2014-2018. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Członka Komisji Budżetowej, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury. Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Nowosądeckim.
Inna działalność: 
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy”, Brązowym Medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, Medalem 70-lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi”, odznaką honorową „Za zasługi dla samorządu terytorialnego”, a także Odznaką pamiątkowa WKU w Nowym Sączu. Nagradzany ponadto nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Łososina Dolna.
Rodzina: żona – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczycielka; dzieci: córka Klaudia – mgr prawa, absolwentka UŚ w Katowicach, radca prawny; syn Filip – aktor filmowy i teatralny, mgr sztuki, absolwent PWSFTviT w Łodzi; syn Kacper – mgr administracji, absolwent UP w Krakowie.
Hobby:
historia, polityka, pływanie, literatura faktu, tenis stołowy i ziemny.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:52
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-18 | 09:20