Maria Barbara Szarota

Maria Barbara Szarota

Maria Barbara SZAROTA

Rok urodzenia: 1948
Wykształcenie: licencjackie
Gmina: Chełmiec
Zawód i miejsce pracy: nauczyciel - emeryt
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
W latach 2014-2018 Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełniła funkcje: Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, Członka Komisji Budżetowej RPN oraz Członka Komisji Turystyki i Sportu RPN. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Uzdrowisk, Wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, Członka Komisji Kultury  i Ochrony Dóbr Kultury oraz Członka Komisji Budżetowej RPN. Jest również Przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju.
Inna działalność: 
Długoletnia nauczycielka dzieci specjalnej troski. Działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odznaczona wieloma wyróżnieniami i medalami, ale najbardziej sobie ceni Złotą Odznakę „Przyjaciel Dzieci” i Medal Jordanu. Współorganizator pielgrzymek sołtysów, strażaków, członków Kas Wzajemnej Pomocy do Sanktuarium Matki Bożej Przydonickiej. Sądeczanin Roku 2000. Wieloletni organizator letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży województwa małopolskiego oraz półkolonii dla dzieci rolników pod hasłem „Bezpieczne Dzieci – Spokojni Rodzice”. Członek Zarządu Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”. Prezes Dekanalnego Oddziału Akcji Katolickiej Nowy Sącz-Centrum. Przewodnicząca Rady Duszpasterskiej Parafii Wielogłowy.
Rodzina: mąż - były Dyrektor Zespołu Szkół w Przydonicy, czterech synów absolwentów wyższych uczelni, 11 wnucząt
Hobby: zamiłowanie do folkloru, praca w ogrodzie

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-12-30 | 14:16
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-18 | 09:26