Paweł Łabuda

Paweł ŁABUDA

Rok urodzenia: 1976
Wykształcenie: wyższe, magisterskie
Zawód i miejsce pracy: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku
Gmina: Chełmiec
Działalność samorządowa: 
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Wiceprzewodniczącego Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej, Członka Komisji Edukacji oraz Członka Komisji Turystyki i Sportu.
Dyżur: Szkoła Podstawowa w Świniarsku, 1. poniedziałek miesiąca, w godz. od 17.00 do 18.00

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:59
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03 | 12:15