Piotr Ogorzałek

Piotr OGORZAŁEK

Rok urodzenia: 1969
Wykształcenie: średnie
Gmina: Korzenna
Miejsce pracy: Centrum Kultury w Korzennej
Działalność samorządowa: 
W latach 1998 – 2002 Radny Gminy Korzenna, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członka Komisji Turystyki i Sportu, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury oraz Członka Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Rodzina: żonaty, dwoje dzieci
Hobby: sport, teatr

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 12:35
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-04 | 14:23