Roman Potoniec

Roman Potoniec

Roman POTONIEC

Rok urodzenia: 1967
Wykształcenie: magister inżynier, absolwent Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
Zawód i miejsce pracy: Agroekonom, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Gmina: Łącko
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:  Delegat do Małopolskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Łącko.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Członka Komisji Budżetowej, Członka Komisji Edukacji oraz członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. Podczas V kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego Członek Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
Obecnie Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji. Jest również Członkiem Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" oraz Przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju. Od grudnia 2019 roku przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Komisji Wspólnej Samorzadu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.
Inna działalność: po pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem małego gospodarstwa sadowniczego.
Hobby: historia, sport
Dyżur: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, każdy poniedziałek, w godz. od 14:00 do 16:15.

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:53
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-05 | 11:28