Ryszard Poradowski

Ryszard Poradowski

Ryszard PORADOWSKI

Rok urodzenia: 1957
Wykształcenie: wyższe dr nauk rolniczych, absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (studia rolnicze), ukończył również studia podyplomowe z:         
- produkcji roślinnej (SGGW Warszawa),
- konstruowania i ewaluacji programów nauczania (SGGW Warszawa)
- wychowania fizycznego (Politechnika Opolska),
- biologii z higieną i ochroną środowiska (SGGW Warszawa),
- zarządzania oświatą (PWSZ  Nowy Sącz),
- marketingu i zarządzania  (Georgetown University, USA).
Gmina: Nawojowa
Zawód i miejsce pracy: nauczyciel, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
Wieloletni Radny Gminy Nawojowa, a w latach 1998-2002 i od 2006 roku Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego. W Powicie Nowosądeckim pełnił m.in. funkcje: Przewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej V kadencji, Członka Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.
Obecnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Członek Komisji Budżetowej RPN oraz Komisji Edukacji RPN. Pełni również obowiązki Członka Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Jest również Członkiem Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”.
Inna działalność:
Od początku kariery zawodowej związany jest z oświatą. Współzałożyciel zespołu „Nawojowiacy” (przez ponad 10 lat był członkiem kapeli, a przez 3 lata jej kierownikiem), Stowarzyszenia Tradycja i Przyszłość we Frycowej (przez 5 lat był prezesem Stowarzyszenia), Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej (jest jej wiceprezesem). Członek Gminnej Orkiestry Dętej w Nawojowej i Łabowskiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łabowej.
Rodzina: żona Grażyna, dwoje dorosłych dzieci
Hobby: sport, muzyka ludowa, motoryzacja

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:51
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03 | 12:14