Stanisław Dąbrowski

Stanisław DĄBROWSKI

Rok urodzenia: 1962
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Gmina: Stary Sącz
Zawód i miejsce pracy: nauczyciel
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa: 
W latach 1995 – 1997 Dyrektor Zespołu Placówek Społeczno – Kulturalnych w Starym Sączu. W latach 1998 – 2001 członek Zarządu Starego Sącza. Odznaczony srebrną i złotą oznaką „ Za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”, medalem „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Radny Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członka Komisji Budżetowej, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury oraz Członka Komisji Edukacji.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej, Członka Komisji Edukacji oraz Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury. Jest również Członkiem Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”.
Inna działalność: 
Nauczyciel, instruktor, muzyk – twórca starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej oraz dziecięcego zespołu regionalnego „Mali Starosądeczanie”. Dyrygent chóru parafii Św. Elżbiety w Starym Sączu.
Rodzina: żona Danuta, dzieci: Aleksandra, Radosław, Kacper
Hobby: muzyka, wędkarstwo, wędrówki, las

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:54
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-18 | 09:23