Zofia Nika

Zofia NIKA

Rok urodzenia: 1960
Wykształcenie: wyższe – magister matematyki
Gmina: Korzenna
Zawód i miejsce pracy: nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
39 lat pracy w zawodzie nauczyciela matematyki. Pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Łyczanej, wicedyrektora Gimnazjum w Korzennej oraz wicedyrektora Zespołu Szkół w Korzennej. Radna V kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego podczas której pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji RPN, członka Komisji Turystyki i Sportu RPN, członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury a także członka Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu oraz  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju. Radna Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji. Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego sprawuje ponadto następujące funkcje: Członka Komisji Edukacji, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. Jest również Przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych oraz Przewodniczącą Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Członek Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”.
Rodzina: mąż Antoni, troje dzieci

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:54
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-18 | 09:22