Zofia Nika

Zofia NIKA

Rok urodzenia: 1960
Wykształcenie: wyższe – magister matematyki
Gmina: Korzenna
Zawód i miejsce pracy: nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
39 lat pracy w zawodzie nauczyciela matematyki. Pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Łyczanej, wicedyrektora Gimnazjum w Korzennej oraz wicedyrektora Zespołu Szkół w Korzennej.
Radna V kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego podczas której pełniła funkcje: Przewodniczącej Komisji Edukacji RPN, Członka komisji Turystyki i Sportu RPN, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, a także Członka Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu oraz  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
Od 28 grudnia 2018 roku Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje ponadto następujące funkcje: Członka Komisji Edukacji, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej. Jest rówież Przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządwów Gospodarczych oraz Przewodniczącą Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
Rodzina: mąż Antoni, troje dzieci

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:54
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-02 | 13:58