Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:40:49
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Naliczanie podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji [ORL-13]
Wymagane dokumenty:
Pozyskanie informacji o nielegalnym wydobyciu kopaliny
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa , Samodzielne stanowisko ds. Geologii
Oplaty:
Brak
Termin i załatwianie:
1 miesiąc
Podstawa prawna:
Art. 85a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. , Nr 228, poz. 1947 z późn. zm. ).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34