Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:40:04
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Nagroda Starosty Nowosądeckiego w Dziedzinie Kultury [EKS-6]
Wymagane dokumenty:
Złożenie wniosku
Miejsce złożenia:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Oplaty:
Bez opłat
Termin i załatwianie:
30 dni od otrzymania wniosku
Podstawa prawna:
Art.4ust1pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) w związku z art.7a ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. Z 1997r nr 110 poz 721 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego nr 101/XIV/99 z dnia 30 grudnia 1999r.
Tryb odwoławczy:
brak
Informacje:
brak
Pliki:
eks-6.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34