Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:43:06
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów [RK-1]
Wymagane dokumenty:
1.Skarga konsumencka pisemna lub zgłoszona do protokołu. 2.Kserokopia dowodu zawarcia umowy (umowa, faktura, paragon itp). 3.Korespondencja z przedsiębiorcą (zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź na reklamację itp).
Miejsce złożenia:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Oplaty:
Bez opłat
Termin i załatwianie:
Do dwóch miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania problemu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331).
Tryb odwoławczy:
Brak
Informacje:
Właściwość miejscowa - mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34